Isku - Sohvan tarina

ISKU SohvanTarina MainFilm keskinäyttö Youtube1080p

Iskulle tuotetussa yritysvideossa tavoitteena oli nostaa esiin suomalainen huipputason käsityötaito sekä Isku kalusteiden korkea laatu. Videon käsikirjoitus syntyi ESA Digitalin tehdasvierailun pohjalta ja sitä jalostettiin yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutus tapahtui yhdessä ESA Mediatuotannon kanssa.

 

ESA Digital Oy on tuottanut Iskulle erilaisia av-sisältöjä, ja erityisesti arvostamme Esa Digitalin kykyä  ottaa lyhyestäkin briefistä luotettava koppi ja keskittyä powerpoint-palavereiden sijaan ideointiin ja toteutukseen.

Kumppanuuden alkumetreiltä saakka ESA Digital on toiminut toivomaamme tapaan hyvin oma-aloitteisesti, ja ollut näin konkreettinen apu Iskun markkinointitiimille. ESA Digitalin toimintatapa ja toteutusten kokonaislaatu saa Iskulta kirkkaasti kiitettävän!

Liisa Lundström, toimitusjohtaja, Isku Koti Oy